Декларация на Висшия адвокатски съвет - 25.07.2017 г.

                                                                                                            ДЕКЛАРАЦИЯ


           На 24.07.2017 г. нотариус Валентина Механджийска и нейната дъщеря – помощник-нотариус Мира Глосова - бяха нападнати и пребити в центъра на София.


           Висшият адвокатски съвет, като изразява възмущението си от подобен акт на насилие, заявява:


           Всяко посегателство над здравето и живота на човешко същество е недопустимо. Когато обаче посегателството е срещу юрист, то това е директна атака срещу демократичните устои на държавата и държавността.


           Висшият адвокатски съвет изразява своята съпричастност към колегите Валентина Механджийска и Мира Глосова и призовава извършителите и евентуалните поръчители да бъдат открити и наказани с цялата строгост на закона.


           Настояваме държавата в лицето на МВР, прокуратурата и другите компетентни органи да предприемат незабавни и ефективни действия, осигуряващи гаранции за недопускане на подобни актове на насилие в бъдеще.

 


                                                                                                                                                                                          ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

?>