Дневен ред на извънредното заседание на ВАдвС за 23.06.2017 г.

1.Информация за събития и мероприятия в периода от 9.06.2017 г. до 23.06.2017 г.

                         Докладва: Председателят на ВАдвС Ралица Негенцова

 

2.Социална дейност – временни правила.

                                   Докладва: Емил Ядков

3.Информация за проведения изпит за адвокати и младши адвокати.

                                    Докладва : Зам.председателят на ВАдвСАтанас Стоянов

4.Дисциплинарни и други преписки.

5.Финансови въпроси

                                 Докладва:Главният секретар на ВАдвС Стефка Въжарова

6.План и мерки за осъществяване на „Комуникационна стратегия на българската адвокатура“ .

                                   Докладва : Председателят на ВАдвС и Красимир Недев

7.Предстоящи събития, мероприятия и становища.

8.Разни.

 

                                         Главен секретар на ВАдвС

                                                                        Стефка Въжарова

?>