Дневен ред на заседанието на ВАдвС за 09.06.2017 г.

            1. Информация за събития и мероприятия за периода 19.05.2017 г.- 09.06.2017 г.

                                                                                                Докладва : Председателят на ВАдвС

             2. Финансови въпроси.

                                                                    Докладва: Главният секретар на ВАдвС

          3. Оптимизация на документооборота между членовете на ВАдвС, и между членовете на ВАдвС и администрацията на ВАдвС.

 

                                                                                                 Докладват : Проф.Г.Димитров, Емил Ядков

          4.КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ – правилник, организационни въпроси.

                                                                                                  Докладва: Председателят на ВАдвС

         5. Дисциплинарни и индивидуални  преписки.

                                                                                                 Докладват : Членове на ВАдвС

         6. Разни.

                                                              

                                                                         

                                                                               Главен секретар на ВАдвС

                                                                                                                          Стефка Въжарова

?>