Дневен ред за заседанието на ВАдвС за 24.03.2017 г.

         
 
     І. Информация за събития и мероприятия в периода от 24.02.2017 г. до 24.03.2017 г. 
     Докладва председателят на ВАС.
 
     ІІ. Дисциплинарни  и  други  преписки.
 
     ІІІ. Финансови въпроси.
     Докладва главният секретар на ВАС
 
     ІV. Определяне на датите за провеждане на пролетната изпитна сесия`2017 г. за адвокати и младши адвокати.
     Докладва председателят на ВАС.
 
     V. Предстоящи събития, мероприятия и становища.
 
     VІ. Разни.
?>