Общо събрание на адвокатите от страната 25 и 26 февруари 2017 год.

Уважаеми делегати и гости на Общото събрание на адвокатите от страната,

Напомняме Ви,

че Общото събрание на адвокатите от странате ще се проведе в Националния дворец на културата,  зала 6 – запад, вход А6.

Начало -  8.30 ч., а в хипотезата на чл. 111, ал.3, изр. 2-ро от Закона за адвокатурата – в 9.30 ч.

ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ВИСШИ ОРГАНИ НА АДВОКАТУРАТА ЩЕ БЪДЕ В СГРАДАТА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - УЛ. "ЦАР КАЛОЯН" № 8,

ет. 4 В ЧАС ОПРЕДЕЛЕН ОТ ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ.

?>