Общо събрание на адвокатите от страната 25 и 26 февруари 2017 г.

Уважаеми делегати и участници в Общото събрание на адвокатите от страната,


Напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе  на 25 и 26 февруари 2017 г. в Националния дворец на културата,  зала 6 – запад, вход А6.

Общото събрание ще започне от 8.30 ч., а в хипотезата на чл. 111, ал.3, изр. 2-ро от Закона за адвокатурата – в 9.30 ч.

?>